Warning: Attempt to read property "plugins" on null in /home/server588763/ftp/migracja/poznanantykwariat.pl/wp-content/plugins/styles/classes/styles-customize.php on line 150

Listy królewskie August II Mocny

Nadanie Jakubowi Krzeczkowskiemu wójtostwa zw. Mirnów w województwie Sandomierskim, w powiecie i starostwie wiślickim, po śmierci Józefa Rogowskiego. List datowany 3.II.1717r. Warszawa. Z autografem królewskim („Augustus Rex”), język łaciński, pieczęć wielka koronna odciśnięta przez papier.

Rozszerzenie na Katarzynę z Przerębskich Trypolską przysługującego jej mężowi, Antoniemu Trypolskiemu, chorążemu owruckiemu, prawa dożywotniego dodóbr królewskich Trechtymirów w województwie i powiecie kijowskim. List datowany 20.XI.1720 Warszawa. Z autgrafem królewskim („Augustus Rex”), język polski

Zezwolenie dla Ludwika Pocieja, strażnika litewskiego i jego żony Anieli z Zahorowskich na ustąpienie Rajnoldowi Sadowskiemu, pisarzowi ziemskiemu brzeskiemu litewskiemu i jego żonie Katarzynie z Pociejów, prawa dożywotniego do dóbr Horodniany w województwie brzeskim litewskim. List datowany 8.VIII.1703r. Z autografem królewskim („Augustus Rex”), język litewski, pieczęć wielka litewska odciśnięta przez papier.