Adam BATYCKI – Łódki, 1923 rok

Akwarela, namalowana w roku 1923 przez Adama Batyckiego

Adam BATYCKI (1886 – 1970) – malarz, związany z poznańskim środowiskiem artystycznym. Studiował na ASP w Poznaniu.