Warning: Attempt to read property "plugins" on null in /home/server588763/ftp/migracja/poznanantykwariat.pl/wp-content/plugins/styles/classes/styles-customize.php on line 150

Nagroda pułkowa 3 Pułk Ułanów 1921r.

II nagroda 3 Pułku Ułanów. Zawody konne II Brygady Jazdy, Głębokie 1921r.

Brygada sformowana została w II połowie 1919 roku w grupie operacyjnej płk. Władysława Sikorskiego , walczyła w składzie 3, 4 i 10 pułku ułanów oraz baterii 2 dywizjonu artylerii konnej.   Od kwietnia 1920 roku podlegała dowódcy 1 Armii. Od sierpnia 1920 roku wchodziła w skład grupy operacyjnej Dolnej Wisły. Na linii demarkacyjnej grupa działała w rejonie Głębokiego. Wiosną 1921 roku, na bazie wojennej 2 Brygady Jazdy w DOK II, sformowana została II Brygada Jazdy z miejscem postoju dowództwa w Równem.

GŁĘBOKIE – obecnie miasto na Białorusi, w obwodzie Witebskim. W okresie II RP miejscowość należała do Rzeczypospolitej. W 1921 roku Traktat Ryski ostatecznie potwierdził przynależność  Głębokiego do II RP. Od lutego 1921 roku w składzie województwa Nowogródzkiego, następnie od 13 kwietnia 1922 roku Ziemi Wileńskiej, od stycznia 1926 roku województwa Wileńskiego.