Warning: Attempt to read property "plugins" on null in /home/server588763/ftp/migracja/poznanantykwariat.pl/wp-content/plugins/styles/classes/styles-customize.php on line 150

Woysko serdecznych affektów Hilarion Falęcki 1739 rok

Polski starodruk, wydanie pierwsze z roku 1739, w drukarni Poczajowskiej OO Bazylianów Unitów.

Pełny tytuł: „Woysko serdecznych nowo rekrutowanych na większą chwałę Boską affektów, pod komendą Jaśnie Oswieconego Xięcia de Primis Principibus, bo Michała, w którego imieniu Bóg całey Oyczyzny, Honor, Sławę y całość konserwuje, bo Serwacego Korybuta Wiśniowieckiego, Woiewody Wileńskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego Hetmana. Ale jeszcze większego Przed Bogiem, Niebem, y całym Polskim Światem Wysokich Zasług, Prerogatyw, Honorów, Wodza. Ciągnieniem idące za wyciągnionym na Krzyżu Jezusem, trzema Kolumnami: Wiary, Nadziei, Miłości. Roku kiedy Syn Boski, Regimentarz całego świata, zdawszy komendę naturze ludzkiey na woynie trzydziestu trzech lat, bywszy Bogiem, stał się człowiekiem, wielka uczynił odwagę, aby nam wieczną  zawojował chwałę. 1739”

Autorem tego dzieła jest Hilarion Falęcki (1678 – 1756) ,  polski karmelita bosy, sławny kaznodzieja, pisarz epoki baroku.

Starodruk w dobrym stanie zachowanie, kompletny. Na części kart ślady po zacieku.